Χάραυτι ή Χάραυτη

Image

Παλαιός μικρός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα, στην επαρχία της Αμμοχώστου. Επισήμως, το τοπωνύμιο αναγράφεται ως Χάραβδι.

 

Ο οικισμός δεν απαντάται να είναι σημειωμένος στους παλαιούς χάρτες της Κύπρου, είναι όμως γνωστό από την παράδοση και το επιζών τοπωνύμιο ότι ευρισκόταν στο βόρειο άκρο του κόλπου της Αμμοχώστου, κοντά στο χωριό Τρίκωμο και προς τα νοτιοανατολικά του, επί της ακτής, δίπλα από τις εκβολές του μικρού χειμάρρου Χάραγκας, επί της ακτής. Τουλάχιστον μέχρι το 1974 (οπότε η περιοχή κατελήφθη από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής) σωζόταν στην τοποθεσία εκείνη η μικρή εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης της Χάραυτης, προφανώς ο ναός, κάποτε, του οικισμού που υπήρχε εκεί και που αποτελούσε, κατά κάποιον τρόπο, επίνειο του Τρικώμου.

 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ως προς το από πότε υπήρχε ο οικισμός αυτός και ως προς το πότε ακριβώς διαλύθηκε. Δεν υπήρξε πάντως ποτέ σημαντικός και πολυάνθρωπος οικισμός.

 

 

Πηγή:

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image