Σαλαποτάμιον ή Σαλαποταμία

Χωριό της αρχαίας Κύπρου. Σύμφωνα με τους Βίους των Αγίων, από το Σαλαποτάμιον καταγόταν ο επίσκοπος Σολίων Αυξίβιος* μαθητής και διάδοχος του αγίου Αυξιβίου*.  Κατά τον Κυρ. Χατζηιωάννου (ΑΚΕΠ, Ε, 202 παραγρ. 36) το Σαλαποτάμιον είναι το σημερινό (κατεχόμενο) χωριό Ποταμός του Κάμπου, στις εκβολές του ομώνυμου ποταμού, ο οποίος στην Αρχαιότητα λεγόταν «Σολίου ποταμός».

 

Ωστόσο υπάρχει και δεύτερη πιθανότητα, ότι το αρχαίο αυτό χωριό της Κύπρου ήταν το σημερινό χωριό Σαλαμιού στην επαρχία Πάφου: από τον τύπο Σαλαποτάμιον  (γεν: Σαλαποταμίου) είναι δυνατό να προήλθε ο (συντομότερος) τύπος Σαλαμιού (=Σαλα[ποτα]μιού). Βλέπε και στο λήμμα Σαλαμιού.