Μαρκί ή Μαργί

Τοποθεσία περί το 1 χμ. ανατολικά του χωριού Μύρτου, στο κατεχόμενο από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής τμήμα της Κύπρου. Κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια υπήρχε στην περιοχή, πιθανώς, μικρό φέουδο. Στην περιοχή υφίστατο μικρό ομώνυμο μοναστήρι.