Κυθαίρεια

Image

Παλαιά ονομασία του σημερινού χωριού Κυθρέα ή και Κυθραία της επαρχίας Λευκωσίας. Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, στο έργο του Περί Θεμάτων (10ος μ.Χ. αιώνας) αναφέρει 15 πόλεις της Κύπρου μεταξύ των οποίων μνημονεύει και την Κυθαίρειαν.