Πηγαδούδκια

Παλαιός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε χειρόγραφο του Κυπριακού Μουσείου, ο οικισμός μνημονεύεται ως Pigadulia, που κατά πάσαν πιθανότητα είναι Πηγαδούθκια (=μικρά πηγάδια).

 

Στο χειρόγραφο, ο οικισμός κατονομάζεται μεταξύ εκείνων που ευρίσκοντο στη διοικητική περιοχή της Ορεινής. Είναι όμως άγνωστο πού ακριβώς ευρισκόταν.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν.