Κόρνος

Image

Αρχαίος μικρός οικισμός που βρισκόταν στην περιοχή της Λαπήθου. Η ύπαρξή του αποδεικνύεται από επιγραφή που βρέθηκε στο Καφίζιν κι αναφέρει ότι κάποιος δεκατηφόρος, ονόματι Ονησαγόρας Φιλουνίου, από τον Κόρνο της Λαπήθου, είχε κάμει αφιέρωμα στην Αδελφή Νύμφη που ετιμάτο στον λόφο του Καφιζιού.

 

Το κείμενο της επιγραφής έχει ως εξής:

 

[Ν]ύμφη [ι Ἀδελφῆι]

[Ὀνησαγόρα]ς Φιλουνίου

δ[εκατηφόρος] θυ[ρ]ρείκλειον τ[όν] δη

[πό τοῦ χωρ]ίου Κόρνου

τῆς Λα[π]ηθίας

[γαθῆι] τύχηι

 

Προκύπτει ότι το χωρίον Κόρνος βρισκόταν στην επαρχία της Λαπηθίας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δυτικά της Λαπήθου υψώνεται η τρίτη σε ύψος κορφή του Πενταδάκτυλου που ονομάζεται Κόρνος.

 

Βλέπε λήμμα: Πενταδάκτυλος

 

Επίσης περιοχή περί τα 2,5 χμ. νοτιοανατολικά του χωριού Λιβερά (που περιλαμβανόταν στην αρχαία επαρχία της Λαπήθου) ονομάζεται Κόρνος. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν αρχαία κατάλοιπα, βρέθηκαν δε και διάφορα κινητά αρχαία αντικείμενα. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι υφίσταντο εκεί νεολιθικός ή/ και χαλκολιθικός οικισμός. Η περιοχή βρίσκεται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή και περαιτέρω έρευνα είναι αδύνατη.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια