Κρυόν Χωριόν

Μεσαιωνικός μικρός οικισμός της Κύπρου που διαλύθηκε μάλλον κατά τα τέλη του 16ου αιώνα ή λίγο αργότερα, και δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον ιστορικό του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο, ως ευρισκόμενος κάπου στην περιοχή της Κυθρέας. Ο Φλώριος γράφει την ονομασία του οικισμού ως Guion Chorion, της οποίας το πρώτο συνθετικό είναι ασαφές – ίσως Κρυόν;

 

Ο Φλώριος μνημονεύει τον οικισμό αυτό ως ένα από εκείνους που αρδεύονταν από τον κεφαλόβρυσο της Κυθρέας.