Σάτραχος ή Σέτραχος

Image

Ονομασία αρχαίας πόλης της Κύπρου. Αναφέρεται από τον Τζέτζη (Σχόλια εἰς Λυκόφρονα, 448), που γράφει:

 

... τό δέ Σάτραχόν φασι πόλιν καί ποταμόν Κύπρου...

 

Ο Τζέτζης, σχολιάζοντας αναφορά του ποιητή Λυκόφρονος σε ποταμό της Κύπρου που λεγόταν Σάτραχος, δίνει τη συμπληρωματική πληροφορία ότι Σάτραχος λένε ότι είναι πόλη και ποταμός της Κύπρου.

 

Η αναφερόμενη πόλη Σάτραχος δεν φαίνεται να υπήρξε σημαντική, αφού δεν απαντάται σε άλλες αρχαίες πηγές (ενώ ο ποταμός με την ίδια ονομασία αναφέρεται και από τον Λυκόφρονα και από τον Νόννο ως Σέτραχος). Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς βρισκόταν η αρχαία αυτή πόλη, για την οποία έγιναν διάφορες υποθέσεις. Πιθανότερο θεωρείται ότι βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού χωριού της Λεύκας, γύρω από την οποία εκτεινόταν (σύμφωνα προς τα υπάρχοντα αρχαιολογικά δεδομένα) ένας οικισμός των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων. Στην περιοχή βρέθηκαν αρκετοί αρχαίοι τάφοι που απέδωσαν διάφορα κτερίσματα. Εξ άλλου ο ποταμός που πηγάζει από το Τρόοδος και περνά από τη Λεύκα, ονομάζεται και σήμερα Σέτραχος. Εάν αυτός (κι όχι ο Σερράχης, όπως πιστεύουν μερικοί) ήταν ο αρχαίος Σάτραχος, είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι η ομώνυμη πόλη βρισκόταν επί του ποταμού αυτού.

 

Υπάρχει, πάντως, και η άποψη ότι πιθανόν να μη υπήρξε κυπριακή πόλη Σάτραχος ή Σέτραχος, αφού αυτή δεν μαρτυρείται σε καμιά άλλη πηγή εκτός από την απλή αναφορά του Τζέτζη. Ίσως κάποια μελλοντική αρχαιολογική αποκάλυψη επιβεβαιώσει την ύπαρξη τέτοιας πόλης. Ως τότε, η αμφιβολία γι’ αυτήν θα παραμένει.