Λιμενία

Image

Αρχαία πόλη της Κύπρου. Την αναφέρει ο Στράβων στη γεωγραφική περιγραφή της Κύπρου που κατέλιπε, γράφοντας:

 

...Εἶτα Σόλοι πόλις λιμένα ἔχουσα καί ποταμόν... ὑπέρκειται δ' ἐν μεσογαίᾳ Λιμενία πόλις....

 

Κατά τον Στράβωνα, λοιπόν, η Λιμενία βρισκόταν ἐν μεσογαί, δηλαδή στο εσωτερικό του νησιού κι όχι στα παράλια, και υπέρκειτο της πόλης των Σόλων, βρισκόταν δηλαδή πάνω από τους Σόλους. Προφανώς πρόκειται για τον οικισμό Λιμνίτης, του οποίου η ονομασία μάλλον προήλθε από την αρχαία ονομασία Λιμενία. Ο Αθ. Σακελλάριος (Τα Κυπριακά, Α', 1890, σ. 130), γράφει ότι η αρχαία Λιμενία ήταν μάλλον ἡ παλαιά χώρα Λίμπια, ἐχουσα πολλά ἀρχαῖα ερείπια, που βρισκόταν, κατά την εκτίμησή του, υπεράνω της Πέτρας του Λιμνίτη, ἐπί τοῦ αὐτοῦ βουνο. Προσθέτει δε ότι η Λίμπια αυτή ήταν η Ὀλυμπία πόλις, την οποία όμως οὐδείς ἀναφέρει.

 

Ότι το Λιμενία - Λιμνίτης προήλθε από το Ολυμπία - Λιμπια, είναι μάλλον παρακινδυνευμένο να υποστηριχθεί. Είναι επίσης αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ένας οικισμός που δεν βρισκόταν κοντά στη θάλασσα, ονομαζόταν Λιμενία. Έτσι, φαίνεται λογικότερο να υποστηριχθεί ότι η ονομασία Λιμνίτης προήλθε από τη λέξη λίμνη. Με το επίθετο Λιμνάτις (η), λατρευόταν στην αρχαία Ελλάδα η θεά Άρτεμις. Είναι όμως πιθανό η Λιμενία να σχετιζόταν ονοματολογικά με επίθετο της θεάς Αφροδίτης (θεάς μεταξύ άλλων και της θάλασσας [Ειναλία, Ποντία κ.ά.]), που δεν είναι απίθανο να λατρευόταν και στην περιοχή αυτή της Κύπρου.

 

Πάντως η αναφερόμενη Λιμενία, παρά το ότι χαρακτηρίζεται από τον Στράβωνα ως πόλις, φαίνεται ότι ήταν όχι και τόσο σημαντικός οικισμός.