Πέραν

Προάστιο της αρχαίας κυπριακής πόλης Ταμασσού. Το προάστιο αυτό λεγόταν έτσι γιατί βρισκόταν πέρα από τον ποταμό που ήταν κοντά στην πόλη. Η ύπαρξη του προαστίου μαρτυρείται στον Bίo του αγίου Ηρακλειδίου ή Ηρακλείδου (1ος αιώνας μ.Χ.), όπου αναφέρεται ότι οι δούλοι του Θεού που κατοικούσαν στο Πέραν και είχαν δεχθεί το βάπτισμα δεν μπορούσαν να περάσουν τον χείμαρρο που ήταν πολύ ορμητικός. Οι κάτοικοι του Πέραν ή Περάτου, όπως επίσης μαρτυρείται στον Bίo Ηρακλειδίου, ονομάζονταν «Περάται». Στον ίδιο χώρο βρίσκεται το σημερινό χωριό Πέρα Ορεινής.