Νουμήνιον

Αρχαία ονομασία την οποία έφερε μικροσκοπική νησίδα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πάφου και Παλαιπάφου. Αναφέρεται στον Σταδιασμόν, σύγγραμμα ανώνυμου γεωγράφου του 4ου μ.Χ. αιώνα, όπου δίνονται και οι πληροφορίες ότι οι αποστάσεις από την Παλαίπαφο (Κούκλια) μέχρι το Νουμήνιον είναι 25 στάδια (4,5 χιλιόμετρα) κι από το Νουμήνιον μέχρι τη Νέα Πάφο είναι 55 στάδια (10,1 χιλιόμετρα περίπου).

 

Στο ίδιο σύγγραμμα αναφέρεται ότι στο Νουμήνιον υπήρχε και πηγή.