Τεγέα

Αρχαία πόλη της Αρκαδίας. Η Τεγέα συνδέεται στενά με την Κύπρο αφού απ' αυτήν καταγόταν ο οικιστής της Νέας Πάφου Αγαπήνωρ* ο Αρκάς. Σύμφωνα με επίγραμμα που έχει διασωθεί στο έργο Πέπλος του Αριστοτέλη, ο βασιλιάς των «πελτοφόρων Παφίων» Αγαπήνωρ ήταν άρχοντας από την Τεγέα («ἀρχός ἐκ Τεγέης»). Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στην Τεγέα υπήρχε ναός της Αφροδίτης Παφίας, τον οποίο ίδρυσε η Λαοδίκη*, απόγονος του Αγαπήνορος. Ο ίδιος παραδίδει επίσης ότι η Λαοδίκη έστειλε για τον ναό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα έναν πέπλο συνοδευόμενο από το ακόλουθο αφιερωματικό επίγραμμα: «Αυτός είναι ο πέπλος της Λαοδίκης· τον αφιέρωσε στην Αθηνά της / στη μεγάλη πατρίδα της, σταλμένον από την πανίερη Κύπρο».