Φρούριον

Image

Αρχαία ονομασία ακρωτηρίου στη νότια ακτή της Κύπρου. Την αναφέρει ο γεωγράφος Πτολεμαίος, ο οποίος τοποθετεί το ακρωτήρι μεταξύ Παλαιάς Πάφου και Κουρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Πτολεμαίος, το Φρούριον τοποθετείται μεταξύ του ακρωτηρίου που βρίσκεται νοτίως του σημερινού χωριού Πισσούρι και της πόλης του αρχαίου Κουρίου και είναι πιθανόν να είναι το ίδιο με την «άκραν» (το ακρωτήριο) που αναφέρει ο Στράβων. Από το ύψος του ακρωτηρίου αυτού, γράφει ο τελευταίος, έριχναν στη θάλασσα όσους άγγιζαν τον βωμό του Απόλλωνος Υλάτου στο Κούριον.