Κολινία Colinia

Αρχαία ονομασία της Κύπρου, σύμφωνα προς τον Πλίνιο. Ο Λατίνος αυτός συγγραφέας παραθέτει αρχαία ονόματα της Κύπρου στο έργο του Φυσική Ιστορία (Naturalis Ηistoria, 5.35, 129), που τα αποδίδει σε προγενέστερούς του Έλληνες συγγραφείς, λέγοντας:

 

...Ο Φιλωνίδης γράφει ότι κατά την παράδοση η Κύπρος λεγόταν «Ακαμαντίς» πιο πριν, ενώ κατά τον Ξεναγόρα λεγόταν «Κεραστίς» και «Ασπελία» και «Αμαθουσία» και «Μακαρία», ο δε Αστύνομος [λέγει ότι ονομαζόταν] «Κρύπτος» και «Κολινία»...

 

Η ονομασία Κολινία (Colinia) δεν μνημονεύεται σε καμιά άλλη πηγή αφού ούτε το σχετικό κείμενο του Αστύνομου, απ’ όπου άντλησε ο Πλίνιος, δεν έχει σωθεί. Είναι άγνωστο από πού παρήχθη η ονομασία (ή το επίθετο) Κολινία της Κύπρου. Εάν προήλθε από το λατινικό collinus που σημαίνει «λοφώδης, γεμάτη με λόφους», τότε δεν θα πρέπει να ήταν τόσο αρχαία ονομασία αλλά ίσως επίθετο των Ρωμαϊκών χρόνων.