Φωτεινός επίσκοπος

Κύπριος ιεράρχης, επίσκοπος Χύτρων (περιοχή Κυθρέας) κατά τα μέσα του 5ου μ.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από συμμετοχή του, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη Χαλκηδόνα το 451.

 

Στη σύνοδο αυτή είχαν συμμετάσχει και αρκετοί άλλοι Κύπριοι ιεράρχες. Στα λατινικά κείμενα των πρακτικών της συνόδου αυτής αναφέρεται ότι τον επίσκοπο Χύτρων Φωτεινόν εκπροσώπησε ο διάκονος Διονύσιος. Ωστόσο στα ελληνικά κείμενα μνημονεύεται το όνομα του Φωτεινού, χωρίς ν' αναφέρεται κάποιος εκπρόσωπός του. Πιθανώς ο Κύπριος αυτός ιεράρχης είχε εκπροσωπηθεί από τον διάκονό του σε κάποιο στάδιο εργασιών της συνόδου και είχε παραστεί ο ίδιος σε κάποιο άλλο στάδιο.