Κωνστάντιος αρχιεπίσκοπος

Image

Αρχιεπίσκοπος Σινά (Σιναίου) κατά το 1810, οπότε βρέθηκε στην Κύπρο κι αναμείχθηκε στο όλο ζήτημα της ανάρρησης στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του νησιού του Κυπριανού (του κατά το 1821 εθνομάρτυρα).

 

Είναι γνωστό (παρατίθεται δε και στο λήμμα Κυπριανός αρχιεπίσκοπος) ότι ο Κυπριανός, οικονόμος της Αρχιεπισκοπής μέχρι το 1810, εγκαθιδρύθηκε ως αρχιεπίσκοπος Κύπρου ύστερα από την εξορία του γηραιού αρχιεπισκόπου Χρύσανθου. Η εξορία του Χρυσάνθου είχε διαταχθεί από τις τουρκικές αρχές, ύστερα από ενέργειες υποστηρικτών του Κυπριανού και — ίσως — με ενέργειες και του ιδίου του Κυπριανού. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μαζί με το διάταγμα εξορίας του Χρυσάνθου, καθώς και του επισκόπου Κιτίου Χρυσάνθου, είχαν φθάσει στην Κύπρο και τα έγγραφα διορισμού του Κυπριανού ως αρχιεπισκόπου Κύπρου, καθώς και του αρχιμανδρίτη Μελετίου ως νέου επισκόπου Κιτίου. Για τις δυο χειροτονίες, όμως, προέκυψε πρόβλημα. Είχε κληθεί να τις τελέσει ο ευρισκόμενος τότε στη Λάρνακα αρχιεπίσκοπος Σιναίου Κωνστάντιος. Αυτός όμως απάντησε ότι δεν μπορούσε να προβεί σε χειροτονία νέου αρχιεπισκόπου και νέου επισκόπου Κιτίου, αφού οι αντίστοιχες έδρες δεν είχαν κενωθεί κανονικά επειδή οι εξορισθέντες ούτε πέθαναν, ούτε υπέβαλαν παραίτηση.

 

Ύστερα από πίεση της Υψηλής Πύλης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέτρεψε με έγγραφό του ημερομηνίας 15 Ιουλίου 1810 στον Σιναίου Κωνστάντιο να προβεί στις (πράγματι αντικανονικές) χειροτονίες. Ακολούθησε και δεύτερη παρόμοια πατριαρχική εντολή προς τον Σιναίου, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 1810, πράγμα που σημαίνει είτε ότι ο Κωνστάντιος παράκουσε στην πρώτη, είτε είχε πάρει κι άλλες (μυστικές) εντολές από το πατριαρχείο να αναβάλει τις χειροτονίες. Είτε ακόμη το πατριαρχείο είχε μεν υπό πίεση εκδώσει την πρώτη εντολή, αλλά απέφυγε να την στείλει στην Κύπρο.

 

Στο μεταξύ την 1η Οκτωβρίου 1810 ο γηραιός αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος πέθανε στην εξορία, κι έτσι ο Σιναίου Κωνστάντιος δεν αντιμετώπιζε πλέον αντικανονικό ζήτημα για την χειροτονία του Κυπριανού ως νέου αρχιεπισκόπου, στην οποία και προέβη στις 29 Οκτωβρίου 1810.

 

Ο Σιναίου Κωνστάντιος δεν μετείχε όμως στη χειροτονία του Κιτίου Μελετίου, ούτε κι υπέγραψε το υπόμνημα της εκλογής του, γιατί αυτή εξακολουθούσε να είναι αντικανονική. Ωστόσο ο Μελέτιος χειροτονήθηκε από τον Κυπριανό στις 3 Νοεμβρίου 1810 ως επίσκοπος Κιτίου, αν και ο προκάτοχός του Χρύσανθος ζούσε ακόμη εξόριστος.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια