Χατζή Ιμπραχίμ αγάς

Κυβερνήτης της Κύπρου (1822-23). Ηταν σημαίνων αγάς της Κύπρου. Κατά τις σφαγές της 9ης Ιουλίου 1821, που διενήργησε ο μουχασίλης της Κύπρου Κουτσιούκ* Μεχμέτ, κατείχε το αξίωμα του ζαπίτη ή διοικητή της Λάρνακας. Όταν αντιλήφθηκε τα σχέδια του Κουτσιούκ Μεχμέτ να λεηλατήσει τα προξενεία και τους εμπορικούς οίκους της Λάρνακας, αντέδρασε προς τον Κουτσιούκ μαζί με τον εξίσου σημαίνοντα αγά της Λευκωσίας Χατζή* Σεΐντ Μεχμέτ αγά. Ο Κουτσιούκ Μεχμέτ προσπάθησε τον Σεπτέμβριο του 1821 να συλλάβει τους δυο αυτούς αγάδες, οι οποίοι είχαν μεγάλο κύρος μεταξύ των Μουσουλμάνων του νησιού, αλλά απέτυχε, διότι επιβιβάστηκαν σ' ένα γαλλικό καράβι στον όρμο της Λάρνακας υπό την προστασία του Γάλλου προξένου Méchain. Όταν τον Δεκέμβριο του 1822 ο Κουτσιούκ Μεχμέτ μετακινήθηκε από την Πύλη από τη θέση του κυβερνήτη της Κύπρου, η διακυβέρνηση του νησιού ανατέθηκε στον Χατζή Σεΐντ Μεχμέτ αγά, αλλά μέχρι την άφιξή του τη διακυβέρνηση ανέλαβε ο Χατζή Ιμπραχίμ αγάς για μερικούς μήνες από το 1822 μέχρι το 1823.