Πασίκυπρος

Image

Όνομα Κυπρίου βασιλιά της Αρχαιότητας. Η μοναδική πληροφορία γι' αυτόν βρίσκεται στον συγγραφέα Αθήναιο (4.167 γ). Ο Αθήναιος, αντλώντας από το βιβλίο του Δούριδος Μακεδονικά, γράφει τα ακόλουθα:

 

Ο βασιλιάς της κυπριακής Σαλαμίνος Πνυταγόρας, επιστρέφοντας από την Τύρο, όπου πολέμησε στο πλευρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την κατάληψη της πόλης (332 π.Χ.), πήρε δώρο απ' αυτόν, εκτός από άλλα, και μια κυπριακή πόλη που δεν κατονομάζεται. Την πόλη αυτή είχε προηγουμένως ο βασιλιάς Πασίκυπρος. Εξαιτίας όμως της άσωτης ζωής του αναγκάστηκε να την πουλήσει με όλο το βασίλειό του στον Πουμιάθωνα τον Κιτιέα για πενήντα τάλαντα. Με το ποσό αυτό ο Πασίκυπρος πέρασε τα γηρατειά του στην Αμαθούντα, όπου εγκαταστάθηκε.

 

Βλέπε λήμμα: Ταμασσός

 

Πιστεύεται ότι η πόλη-βασίλειο που πωλήθηκε για πενήντα τάλαντα ήταν η Ταμασσός, στο εσωτερικό του νησιού, πλούσια σε μεταλλεύματα, όπου είχαν επεκτείνει την κυριαρχία τους οι Κιτιείς. Ο Πασίκυπρος ήταν, συνεπώς, βασιλιάς της Ταμασσού, κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια