Ακάκιος ή Ισαάκιος

«Επίσκοπος Σίτης της Κύπρου», κατά το Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως, υπό ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου. Όπως, όμως, φέρεται σε ομάδα ελληνικών χειρογράφων Συναξαρίων, ο Ακάκιος συνεορτάζεται στην ίδια ημερομηνία με τον Μελέτιο. Και οι δυο αναφέρεται σ' αυτά ότι ήσαν Κύπριοι και επίσκοποι που αγιοποιήθηκαν, γιατί δίδασκαν στον λαό τον λόγο του Χριστού κάθε μέρα και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο, με ηρεμία. Τάφηκαν στους τόπους όπου ο καθένας απ' αυτούς ήταν επίσκοπος. Στο Μαρμάρινο Ημερολόγιο της Νεαπόλεως μνημονεύεται μόνο ο P(assio) Isaac epi(skopi) Cuprus. Πιθανώς το πραγματικό αρχικό όνομα του μάρτυρος επισκόπου, άγνωστο ποιας εποχής και ποιας επισκοπής της Κύπρου, ήταν Ισαάκιος, και σε κάποια αντιγραφή ή μεταγραφή αλλοιώθηκε σε Ακάκιος. Διότι επισκοπή Σίτης δεν υπάρχει στην Κύπρο και ίσως πρόκειται για την Σίδη της Μ. Ασίας, που θεωρήθηκε κατά παρεξήγηση επισκοπή της Κύπρου.