Χριστοδούλου Βάσος

Image

Φιλόλογος εκπαιδευτικός με ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία. Γεννήθηκε στο χωριό Λυθροδόντας της επαρχίας Λευκωσίας το 1938. Τις γυμνασιακές του σπουδές τις έκαμε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Μετά την αποφοίτησή του το 1956 σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου το 1961 πήρε το πτυχίο του αρχαιολόγου και ιστορικού. Διορίστηκε ως καθηγητής φιλολογικών μαθημάτων στη μέση εκπαίδευση το 1962 και υπηρέτησε στο Οικονομικό Λύκειο Λευκωσίας (1962-66) και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (1966-73).

 

Το 1970 παρακολούθησε στην Αγγλία, στη Σχολή Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ανατολικής Αγγλίας (University of East Anglia) διετείς μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία που παραχώρησε μέσω της κυπριακής κυβέρνησης και του Βρετανικού Συμβουλίου ο ευεργέτης της ελληνικής παιδείας της Κύπρου Σωκράτης Ευαγγελίδης. Ύστερα από εκτενή ιστορική έρευνα στα βρετανικά αρχεία και στην Κύπρο υπέβαλε διατριβή με τίτλο The British Occupation of Cyprus, 1878 -1892, μετά την έγκριση της οποίας του απονεμήθηκε ο τίτλος του Master of Philosophy (MPh).

 

Από το 1973 μέχρι το 1981 υπηρέτησε ως βοηθός διευθυντής, ενώ ενδιάμεσα, το 1978-79 και 1980-81, του ανατέθηκαν καθήκοντα διευθυντή σε νεοϊδρυθέντα γυμνάσια, όπου συνέβαλε στην οργάνωσή τους (Γυμνάσιο Ιδαλίου, Γυμνάσιο Ακακίου). Από το 1981 υπηρέτησε ως διευθυντής σε σχολεία Μέσης εκπαίδευσης, μέχρι την αφυπηρέτησή του το 1998.

 

Από το 1965 μέχρι το 1985 συνεργάστηκε στενά με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου με κείμενά του ιστορικού περιεχομένου, κυρίως πάνω στην ελληνική και την κυπριακή ιστορία, το δε 1968-69 συνέγραψε και παρουσίαζε από την τηλεόραση το ενημερωτικό πρόγραμμα «Για τους Νέους».

 

Έκαμε διαλέξεις ιστορικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εκπαιδευτικά συνέδρια, σε ιδρύματα και σωματεία και επετειακές ομιλίες σε πανηγυρικές δοξολογίες στη Λευκωσία και αλλού. Μερικές μελέτες του και ομιλίες του δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά και εφημερίδες και σε άλλες εκδόσεις.

 

Είναι συνεργάτης της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας, για την οποία συνέγραψε ιστορικά κείμενα που αναφέρονται κυρίως στην Τουρκοκρατία και την Αγγλοκρατία.