Χριστόφορος ή Χριστοφόρος άγιος

Image

Με το όνομα αυτό αναφέρονται δυο τοπικοί άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Και οι δυο ήσαν ξένοι, που ασκήτευσαν στο νησί σε ακαθόριστο χρόνο.

 

1. Χριστόφορος άγιος: Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32) ως ένας από τους 300 «Αλαμανούς» αγίους που ήλθαν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο κι ασκήτευσαν σε διάφορα μέρη του νησιού, όπου και πέθαναν κι τάφηκαν.

 

Ο άγιος Χριστόφορος ασκήτευσε μαζί με άλλους «Αλαμανούς» αγίους κοντά στο χωριό Κοφίνου, κατά τον Λεόντιο Μαχαιρά, στου οποίου την εποχή εθεωρούντο θαυματουργοί κι σώζονταν εκκλησίες αφιερωμένες σ' αυτούς, ή οι τάφοι τους:

 

Ες τήν Κοφίνουν   γιος ράκλειος πίσκοπος,   γιος Λαυρέντιος,   γιος λπίδιος,   γιος Χριστόφορος,   γιος ρέστης καί   γιος Δημητριανός, που πολομον πειρα θαύματα...

 

Ο άγιος Χριστόφορος αγνοείται από τους συναξαριστές.

 

2. Χριστόφορος άγιος: Κι αυτός ο άγιος αναφέρεται από τον χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32), ότι ασκήτευσε κοντά στο χωριό Κούρδακας της επαρχίας Πάφου μαζί με έναν ακόμη «Αλαμανό» άγιο:

 

...Ες τόν Κούρδακαν   γιος Πήγων καί   γιος Χριστόφορος...

 

Οι Χάκκετ-Παπαϊωάννου καθώς και άλλοι λανθασμένα θεωρούν ότι ο άγιος Χριστόφορος ασκήτευσε στο χωριό Αράδες της επαρχίας Πάφου, παρερμηνεύοντας τον Μαχαιρά ο οποίος γράφει αμέσως μετά ότι στις Αράδες ασκήτευσαν οι άγιοι Καλάντιος, Αγάπιος και Βαρλαάμ. Το λάθος ξεκινά από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό (Ἱστορία Χρονολογική... 1788, σ. 352).

 

Και ο δεύτερος αυτός άγιος Χριστόφορος αγνοείται από τους συναξαριστές.