Διονύσιος επίσκοπος Αμαθούντος

Συμμετείχε στη σύνοδο της Ιερουσαλήμ του 536, που έγινε για κύρωση των αποφάσεων της τοπικής συνόδου Κωνσταντινουπόλεως υπό τον πατριάρχη Μηνά, με τις οποίες καταδικάστηκαν οι Ευτυχιανοί - Μονοφυσίτες Σεβήρος, Πέτρος και Ζωόρας.