Ψευδαντωνίνος

Image

Ρωμαίος των αρχών του 3ου αιώνα μ.Χ., γνωστός και με το όνομα Αουΐτος. Είναι ο μετέπειτα αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος, ο οποίος αναφέρεται περισσότερο ως Ηλιογάβαλος ή Ελαγάβαλος. Ο Ψευδαντωνίνος αναφέρεται από τον Δίωνα Κάσσιο ότι, ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές του, σκότωσε και τον Ρωμαίο κυβερνήτη της Κύπρου Κλαύδιον Άτταλο.

Βλέπε περισσότερα στο λήμμα Αβίτος (Αουίτος).