Χαραλάμπους Νίκος

Image

Νομικός, ο πρώτος επίτροπος διοικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γεννήθηκε στα Πάνω Λεύκαρα το 1939. Είναι πτυχιούχος Νομικής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Λονδίνου. Άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στη Λευκωσία από το 1968 έως το 1972, οπότε διορίστηκε στη Νομική Υπηρεσία ως δικηγόρος της Δημοκρατίας.

 

Διετέλεσε πρόεδρος και μέλος διαφόρων ερευνητικών και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, όπως μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό, πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών, πρόεδρος της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής για την αναθεώρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου. 

 

Στις 15 Μαρτίου 1991 διορίστηκε από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη, ύστερα από ομόφωνη συγκατάθεση της Βουλής, ως ο πρώτος επίτροπος διοικήσεως* της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη θέση αυτή υπηρέτησε μέχρι το 1998, οπότε διορίστηκε νέος βοηθός γενικός εισαγγελέας , σε διαδοχή του Λουκή Λουκαΐδη, που ανέλαβε ως δικαστής στο νέο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Ο Ν. Χαραλάμπους έχει εκδώσει τις ακόλουθες μελέτες και βιβλία σε θέματα συνταγματικού δικαίου:

 

1) Η Κανονιστική Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου, Λευκωσία, 1979

2) Διακριτική Εξουσία και Δημόσια Διοίκηση, Λευκωσία, 1989

3) Η Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, Λευκωσία, 1989

4) Η Δράση και ο Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης, Λευκωσία, 1995