Χαριτωμένο

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα αφού διαλύθηκε σε άγνωστο χρόνο, πάντως πιθανότατα μετά τον 16ο αιώνα. Μνεία του οικισμού κάνει ο ιστορικός του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος, που παραδίδει την ονομασία ως Cartomeno, χωρίς να δίνει και οποιαδήποτε ένδειξη ως προς το πού βρισκόταν. Ο Φλώριος, αναφερόμενος στην αναδιανομή των φέουδων στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, γράφει ότι το συγκεκριμένο χωριό είχε δοθεί σε δύο άτομα. Σε κάποιον Λεονάρντο ντε Σάντο Αντώνιο, και σε κάποιον Αντώνιο ντε Μπον. Φαίνεται ότι η παραχώρηση του χωριού στους δύο είχε γίνει με το καθεστώς του duario (συνιδιοκτησία).