Καρυδάκι

Image

Μεσαιωνικός οικισμός που εγκαταλείφθηκε, και εδώ, και πολλά χρόνια δεν υφίσταται πλέον. Βρισκόταν στα βουνά του Τροόδους, μεταξύ Κάτω Αμιάντου και Σαϊττά, στην περιοχή του μοναστηριού του Μέσα Ποταμού, σύμφωνα προς παλαιούς χάρτες όπως εκείνος του Α. Ortelius (1573) στον οποίο σημειώνεται ως Caridac.

 

Ο ντε Μας Λατρί αναφέρει τον οικισμό ως Καρδάκι και γράφει ότι αυτός ήταν φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο οικισμός αναφέρεται σε άλλες πηγές και ως Karidas.

 

Στο δάσος Τροόδους, στο οποίο βρισκόταν ο οικισμός, υφίσταται τοπωνύμιο Καρύδιν (το) που διασώζει πιθανώς το όνομα του μεσαιωνικού οικισμού, εάν δεν αποτελούσε δεύτερον (Καρύδιν και Καρυδάκιν, ονομασίες που προήλθαν από το δέντρο της καρυδιάς).

 

Ωστόσο υπάρχει και η πιθανότητα ο οικισμός να βρισκόταν κάπως ανατολικότερα, στην περιοχή του χωριού Πελέντρι, όπου υπάρχει τοπωνύμιο Καρυδάκιν. Στο Πελέντρι, εξάλλου, μετακινήθηκαν ίσως οι κάτοικοι του οικισμού μετά την εγκατάλειψή του, για άγνωστη αιτία, κατά την πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας. Τούτο συνέβη και με κατοίκους δυο άλλων μεσαιωνικών οικισμών της περιοχής που επίσης εγκαταλείφθηκαν και που ήσαν τα Κάρταμα* και τα Φίλαγρα*.