Άγιος Πέτρος

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υπάρχει σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες (λ.χ. Α. Ortelius, 1573), βρίσκεται σημειωμένος ως S. Piero.

 

Βρισκόταν στην επαρχία της Κερύνειας, στη βόρεια ακτή της Κύπρου, όχι μακριά από την ίδια την πόλη, συγκεκριμένα δε στα ανατολικά της, μετά τον οικισμό C. Pifani (=Καζάφανι), περίπου στην περιοχή Βρυσίν.

 

Ο οικισμός αυτός φαίνεται ότι είχε διαλυθεί μάλλον κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.