Παρασκευαΐδειο Χειρουργικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Image

Το πρώτο μεταμοσχευτικό Κέντρο στην Κύπρο, που άρχισε τη λειτουργία του στη Λευκωσία το 1986, με χορηγία του επιχειρηματία Γεωργίου Παρασκευαΐδη. Στο Παρασκευαΐδειο Χειρουργικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις νεφρών από τον χειρούργο Γιώργο Κυριακίδη ο οποίος υπήρξε  και ο διευθυντής του Κέντρου.

 

Βλέπε λήμμα: Παρασκευαίδη Θέλμα 

 

Η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού έγινε στις 30 Οκτωβρίου 1986. Δέκτης ήταν η Κατερίνα Παύλου, 22 χρόνων, και δότης η μητέρα της Δέσποινα. Η επέμβαση ήταν απόλυτα επιτυχής και αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της κυπριακής ιατρικής.

 

Από την ίδρυση του Κέντρου μέχρι και το 2010 πραγματοποιήθηκαν περίπου 900 μεταμοσχεύσεις νεφρών, εκ των οποίων το ένα τρίτο ήταν από πτωματικούς δότες και οι υπόλοιπες από δότες εν ζωή. Η Κύπρος έχει ένα από τα ψηλότερα ποσοστά στον κόσμο σε μεταμοσχεύσεις νεφρών, κατ’ αναλογία πληθυσμού.

Το 2011  ιδρύθηκε Μεταμοσχευτική Κλινική στο  Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στη βάση της απόφασης για μετακίνηση της σχετικής υπηρεσίας κάτω από την αιγίδα του κράτους, σε συνέχεια της διενέργειας μεταμοσχεύσεων νεφρού από το Παρασκευαΐδειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια