Κοκκινοχώρια

Πληθυσμός και οικισμοί

Image

Τα Κοκκινοχώριατο 1973, ένα χρόνο πριν από την τουρκική εισβολή, είχαν πληθυσμό 29.885 κατοίκων, από τους οποίους οι 28.449 (95,2%) ήσαν Ελληνοκύπριοι και οι 1.436 (4,8%) Τουρκοκύπριοι.

 

Οι οικισμοί της περιφέρειας ανέρχονται στους 16, από τους οποίους οι 14 είναι αμιγείς ελληνοκυπριακοί και οι 2 αμιγείς τουρκοκυπριακοί. Επίσης οι 12 από τους οικισμούς περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια της επαρχίας Αμμοχώστου και οι υπόλοιποι 4 στα διοικητικά όρια της επαρχίας Λάρνακας.

 

Οι αμιγείς ελληνοκυπριακοί οικισμοί των Κοκκινοχωριών είναι οι ακόλουθοι:

Επαρχία Αμμοχώστου: Αγία Νάπα, Αυγόρου, Αχερίτου, Άχνα, Δερύνεια, Καλοψίδα, Λιοπέτρι, Μακράσυκα, Παραλίμνι, Σωτήρα και Φρέναρος.

Επαρχία Λάρνακας: Ορμίδεια, Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμπου.

 

Οι αμιγείς τουρκοκυπριακοί οικισμοί είναι οι ακόλουθοι:

Επαρχία Αμμοχώστου: Κούκλια. Επαρχία Λάρνακας: Πέργαμος.

 

Τα χωριά Άχνα, Αχερίτου, Καλοψίδα, Μακράσυκα, Κούκλια και Πέργαμος βρίσκονται στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής περιοχή της Κύπρου.

 

Ο πληθυσμός των Κοκκινοχωριών αυξήθηκε κατά 25,4% μεταξύ 1960 και 1973. Γενικά όλα τα χωριά της περιοχής γνώρισαν πληθυσμιακή αύξηση στο διάστημα αυτό. Ωστόσο η μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση σημειώθηκε στα χωριά Πέργαμος (43,2%), Σωτήρα (35,8%) και Αγία Νάπα (35,3%). Η πληθυσμιακή αύξηση της περιφέρειας των Κοκκινοχωριών κατά την περίοδο αυτή οφείλεται στη μεγάλη γεωργική της ανάπτυξη, τη γειτνίασή της με τη βρετανική βάση της Δεκέλειας που πρόσφερε εργοδότηση σε αρκετούς από τους κατοίκους της, και την τοποθέτησή της μεταξύ των αστικών κέντρων της Αμμοχώστου και της Λάρνακας.

 

Οι μεγαλύτεροι σε πληθυσμό οικισμοί των Κοκκινοχωριών κατά το 1973 ήσαν:

 

 1. Παραλίμνι 4.620 κάτοικοι 
 1. Δερύνεια 3.624 κάτοικοι 
 1. Ξυλοφάγου 2.351 κάτοικοι 
 1. Σωτήρα 2.057 κάτοικοι 
 1. Αυγόρου 2.047 κάτοικοι 
 1. Άχνα 1.979 κάτοικοι 
 1. Λιοπέτρι 1.921 κάτοικοι 
 1. Ξυλοτύμπου 1.890 κάτοικοι 
 1. Ορμίδεια 1.876 κάτοικοι 
 1. Φρέναρος 1.745 κάτοικοι 

  

Μετά το 1974 ο πληθυσμός των ελεύθερων χωριών της περιοχής συνέχισε να αυξάνεται σταθερά, με εξαίρεση το χωριό Δερύνεια όπου σημειώθηκε πληθυσμιακή μείωση. Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση μεταξύ 1973 και 1982 σημειώθηκε στο χωριό Ορμίδεια (73,1%). Η μεγάλη τουριστική και βιομηχανική ανάπτυξη των Κοκκινοχωριών, που πραγματοποιήθηκε μετά το 1974, καθώς και η εγκατάσταση σε αρκετά από αυτά μεγάλου αριθμού εκτοπισμένων, υπήρξαν παράγοντες που συνέβαλαν στην πληθυσμιακή τους ανάπτυξη. Το 1982 ο πληθυσμός του ελεύθερου τμήματος των Κοκκινοχωριών ανερχόταν στους 35.699 κατοίκους, οι οποίοι ήταν κατανεμημένοι ως ακολούθως:

 

 1. Παραλίμνι 5.884 κάτοικοι 
 1. Ξυλοφάγου 3.981 κάτοικοι 
 1. Δερύνεια 3.345 κάτοικοι
 1. Ορμίδεια 3.248 κάτοικοι 
 1. Αυγόρου 3.086 κάτοικοι 
 1. Σωτήρα 3.015 κάτοικοι 
 1. Λιοπέτρι 2.854 κάτοικοι 
 1. Ξυλοτύμπου 2.811 κάτοικοι 
 1. Φρέναρος 2.708 κάτοικοι 
 1. Άγιος Γεώργιος Αχερίτου (Βρυσούλλες) 1.808 κάτοικοι 
 1. Δασάκι Άχνας 1.593 κάτοικοι 
 1. Αγία Νάπα 1.366 κάτοικοι

  

Μετά την τουρκική εισβολή, τα Κοκκινοχώριαδέχτηκαν ένα μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων, κυρίως από την επαρχία Αμμοχώστου. Σε αρκετά χωριά της περιοχής δημιουργήθηκαν κυβερνητικοί οικισμοί και συνοικισμοί αυτοστέγασης προσφύγων που ήσαν κατανεμημένοι ως εξής:

 

Κυβερνητικοί οικισμοί στέγασης προσφύγων:

 

 1. Οικισμός Ορμίδειας με 71 οικιστικές μονάδες 
 1. Οικισμός Σωτήρας με 32 μονάδες 
 1. Οικισμός Λιοπετρίου με 32 μονάδες 
 1. Οικισμός Φρενάρου με 20 μονάδες 
 1. Οικισμός Βρυσούλλων με 24 μονάδες
 1. Οικισμός Αγίας Νάπας με 33 μονάδες

 

Συνοικισμοί αυτοστέγασης προσφύγων σε κυβερνητικά οικόπεδα:

 

 1. Ορμίδεια- 3 συνοικισμοί με σύνολο 100 οικοπέδων 
 1. Ξυλοφάγου- 6 συνοικισμοί με σύνολο 264 οικοπέδων 
 1. Σωτήρα- 4 συνοικισμοί με σύνολο 114 οικοπέδων 
 1. Λιοπέτρι- 3 συνοικισμοί με σύνολο 165 οικοπέδων 
 1. Άχνα- αυτοστέγαση σε 4 συνεχόμενες περιοχές με σύνολο 456 οικοπέδων 
 1. Παραλίμνι- αυτοστέγαση σε 4 συνεχόμενες περιοχές με σύνολο 151 οικοπέδων 
 1. Βρυσούλλες- αυτοστέγαση σε 5 συνεχόμενες περιοχές με σύνολο 452 οικοπέδων 
 1. Αυγόρου- αυτοστέγαση σε 5 συνεχόμενες περιοχές με σύνολο 170 οικοπέδων 
 1. Δερύνεια- αυτοστέγαση σε 3 συνεχόμενες περιοχές με σύνολο 113 οικοπέδων

 

Η επόμενη επίσημη απογραφή πληθυσμού, που έγινε το 1992, έδειξε για τα Κοκκινοχώρια ένα συνολικό πληθυσμό 42.129, κατανεμημένο ως εξής:

 

 1. Παραλίμνι 7.721 
 1. Ξυλοφάγου 4.511 
 1. Δερύνεια 4.165 
 1. Ορμίδεια 3.628 
 1. Αυγόρου 3.585 
 1. Σωτήρα 3.553 
 1. Λιοπέτρι 3.321 
 1. Ξυλοτύμπου 3.138 
 1. Φρέναρος 3.122 
 1. Αγία Νάπα 1.795 
 1. Βρυσούλλες 1.773 
 2. Δασάκι Άχνας 1.763 

 

Από τα πιο πάνω χωριά, η Ξυλοφάγου, η Ξυλοτύμπου και η Ορμίδεια ανήκουν διοικητικά στην επαρχία Λάρνακας, ενώ τα άλλα στην επαρχία Αμμοχώστου.