Κοκκινοχώρια

Υδρολογία

Image

Τα κυριότερα υδρολογικά χαρακτηριστικά των Κοκκινοχωριών είναι τα εξής:

 

Επιφανειακά νερά:

 

α) Ρυάκια:  Στην περιοχή δεν υπάρχουν ποταμοί αλλά ούτε και αξιόλογα ρυάκια. Γενικά τα ρυάκια είναι μικρά και ρέουν μόνο κατά τους πολύ βροχερούς μήνες.

 

Βλέπε λήμμα: Αρκάτζια

 

β) Φράγματα:  Όπως και στην υπόλοιπη Κύπρο, έτσι και στα Κοκκινοχώρια δόθηκε από πολύ νωρίς σημασία στην κατασκευή φραγμάτων για αποθήκευση νερού. Από το 1900 κατασκευάστηκε η υδατοδεξαμενή Κουκλιών, χωρητικότητας 4.545.000 μ3. Το φράγμα του Λιοπετρίου, χωρητικότητας 340.000 μ3, κατασκευάστηκε το 1964. Εμπλουτιστικά έργα έγιναν επίσης σε αρκετά χωριά της περιφέρειας. Τα κυριότερα από τα έργα αυτά είναι: (α) Η υδατοδεξαμενή του Αγίου Νικολάου, στα δυτικά της πόλης της Αμμοχώστου, χωρητικότητας 1.365.000 μ3 (έργο του 1964). (β) Το μικρό φράγμα του Αγίου Γεωργίου, χωρητικότητας 90.000 μ3 (κατασκευή του 1962). (γ) Κατασκευάστηκαν 61 μικρά εμπλουτιστικά φράγματα, συνολικής χωρητικότητας 1,3 εκατομμ. μ3, στα χωριά Φρέναρος (12 φράγματα), Αγία Νάπα (12), Σωτήρα (3), Δερύνεια (4), Ορμίδεια (2), Ξυλοφάγου (5), Αυγόρου (9), Ξυλοτύμπου (4), Αχερίτου (2), Μακράσυκα (2) και Άχνα (6). (δ) Στην περιοχή Παραλιμνίου έγιναν εμπλουτιστικά έργα στη «λίμνη» του χωριού, χωρητικότητας 2,3 εκατομμ. μ3. Η «λίμνη» του Παραλιμνίου είναι απλώς μια αβαθής λεκάνη, όπου συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής και των μικρών ρυακιών του χειμώνα.

 

Βλέπε λήμμα: Φράγματα

 

Επίσης κατασκευάστηκαν στο Παραλίμνι 35 μικρά φράγματα συνολικής χωρητικότητας 0,2 εκατομμ. μ3, καθώς και κανάλι μήκους 11 χμ. Το 1987 κατασκευάστηκε κοντά στο χωριό Άχνα και λειτούργησε χωμάτινο φράγμα, χωρητικότητας 5.800.000 μ³. Η κατασκευή του φράγματος έγινε στα πλαίσια του μεγάλου αρδευτικού έργου του Νότιου Αγωγού. Το νερό αντλείται από το φράγμα της Άχνας και διοχετεύεται στην προς άρδευση περιοχή των Κοκκινοχωριών, την εποχή της πιο ψηλής ζήτησης, για να συμπληρώνει την παροχή νερού από τον κύριο αγωγό του αρδευτικού έργου

 

Βλέπε λήμμα: Άχνας φράγμα

 

 

Υπόγεια νερά:  Ολόκληρη η γεωγραφική περιφέρεια βρίσκεται στην περιοχή του υδροφόρου στρώματος της νοτιοανατολικής Μεσαορίας ή Κοκκινοχωριών, που είναι το δεύτερο σημαντικότερο υδροφόρο στρώμα της Κύπρου. Αποτελείται από σύστημα πολλών υδροφόρων οριζόντων, που χωρίζονται μεταξύ τους από στρώματα αργίλλων. Το υδροφόρο στρώμα γνώρισε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εντατική και ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση. Σ' αυτό έχουν ανορυχθεί πάνω από 16.000 διατρήσεις, από τις οποίες περισσότερες από 8.000 είναι παράνομες. Ο μέσος ετήσιος εμπλουτισμός του υδροφορέα, που εξαρτάται αποκλειστικά από τη βροχόπτωση, είναι 25 εκατομμ. μ3 και η άντληση 50 εκατομμ. μ3. Σαν αποτέλεσμα της υπεράντλησης, έχει προκληθεί εισροή θαλάσσιου νερού σε μεγάλο βάθος μέσα στο υδροφόρο στρώμα και πολλές διατρήσεις και κήποι εγκαταλείφθηκαν. Στις περιπτώσεις που το υδροφόρο στρώμα είναι μικρού πάχους έχει επέλθει ακόμη αποξήρανσή του.

 

Η εφαρμογή του Σχεδίου Νότιου Αγωγού, του μεγαλύτερου αρδευτικού έργου που αναλήφθηκε ποτέ στην Κύπρο, έχει απαμβλύνει το πρόβλημα της υπεράντλησης νερού στην περιοχή με την άρδευση σημαντικών εκτάσεων γης στα πλαίσια του σχεδίου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια