Αλέξανδρος άρχοντας Κουρίου

Image

Το όνομά του φέρεται σε ορειχάλκινο δακτύλιο από το Κούριον, μαζί με τα ονόματα τριών άλλων συναδέλφων του, του Μοσχίωνος, του Εύφρονος και του Νικάνορος, καθώς και το όνομα του γραμματέα της πόλης Επίθερσου. Πιθανώς του 104/103 π.Χ.