«Αλεξιάς»

Image

Ιστορικό έργο της Άννας Κομνηνής. Η Άννα Κομνηνή ήταν κόρη του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλεξίου Α' Κομνηνού (1081-1118). Είναι ιστοριογράφος και αποτελεί σημαντική μορφή στα βυζαντινά γράμματα του πρώτου μισού του 12ου αι. Γεννήθηκε το 1083 και πέθανε σε μοναστήρι μετά το 1148. Έγραψε το πολύ σημαντικό ιστορικό έργο «Αλεξιάς», που διαιρείται σε 15 βιβλία και καλύπτει τα χρόνια 1069-1148. Κεντρική μορφή της ιστορίας είναι ο πατέρας της συγγραφέως, ο αυτοκράτορας Αλέξιος.

 

Βλέπε λήμμα: Άννα Κομνηνή

 

Η βυζαντινή πριγκίπισσα-ιστοριογράφος στην «Αλεξιάδα» αναφέρεται και στην Κύπρο. Περιγράφει λεπτομερώς την εξέγερση στο νησί το 1092 του Ραψομάτη εναντίον του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος έστειλε εναντίον του στασιαστή τον Ιωάννη Δούκα, που κατάφερε χωρίς δυσκολία να καταστείλει την εξέγερση, να συλλάβει τον Ραψομάτη και να επαναφέρει την τάξη στο νησί.

 

Η Άννα Κομνηνή αναφέρεται ακόμα στους αξιωματούχους που έστειλε ο αυτοκράτορας μετά την εξέγερση για να κυβερνήσουν την Κύπρο και περιγράφει τις αρετές και ικανότητες του στρατιωτικού διοικητή Φιλοκάλη Ευμάθιου. Ωστόσο την αντικειμενικότητά της στο σημείο αυτό αμφισβητεί ο Hill, που παρουσιάζει αντίθετες πληροφορίες για το πρόσωπο αυτό.

 

Η Άννα Κομνηνή αναφέρεται και στις δραστηριότητες των διοικητών της Κύπρου σε σχέση με τους Φράγκους ηγεμόνες στα κράτη που είχαν ιδρύσει στη Μέση Ανατολή.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image