Γκωρέλ Ιωάννης ντε Jean de Gaurelle

Image

Κύπριος ευγενής, ένας από τους δολοφόνους του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Α' (1359-1369). Ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 280), λανθασμένα τον ονομάζει Ιάκωβο ντε Γκαβριέλ (σίρ Τζάκες τε Γαβριάλε).

 

Η δολοφονία του βασιλιά Πέτρου στο υπνοδωμάτιό του το πρωί της 17.1.1369, ήταν αποτέλεσμα δυσαρέσκειας των ευγενών εξαιτίας ποικίλων αυθαιρεσιών του που οδήγησαν στην τελική ρήξη. Οι τρεις δολοφόνοι του, Φίλιππος ντ' Ιμπελέν, Ερρίκος ντε Γιβλέτ και Ιωάννης ντε Γκωρέλ, είχαν την ευρύτερη υποστήριξη και συμπαράσταση όλων σχεδόν των ευγενών, οι οποίοι δεν ενέκριναν τις διάφορες παρανομίες και την όλη συμπεριφορά του Πέτρου απέναντί τους κι απέναντι στις οικογένειές τους.

 

Η χήρα του Πέτρου Α' και μητέρα του διαδόχου του Πέτρου Β', η δυναμική βασίλισσα Ελεονώρα, κατόρθωσε αργότερα να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τη δική της εκδίκηση, με τη βοήθεια των Γενουατών οι οποίοι σκότωσαν τόσο τον Ιωάννη ντε Γκωρέλ όσο και τους συνεργούς του που είχαν παρασυρθεί σε παγίδα, στο παλάτι.