Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων

Image

Χωριό της επαρχίας Πάφου (490 μ. υψόμετρο), 2 περίπου χμ. στα δυτικά του Ξεροπόταμου και κάπου 26 χμ. στα Β.Α. της Πάφου (μέσω οδικής αρτηρίας Τίμης).

 

Κύριες καλλιέργειες είναι τα σιτηρά, τα όσπρια, τα νομευτικά φυτά, τα αμπέλια, λίγες αμυγδαλιές, ελιές και χαρουπιές.

 

Η περιοχή του χωριού χαρακτηρίζεται από λοφώδη τοπογραφία, το δε υψόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 200 και 500 μέτρων. Το τοπίο του χωριού είναι επίσης διαμελισμένο από τους παραπόταμους του Ξεροπόταμου που ρέουν στην περιοχή. Ο κύριος κορμός του ποταμού περνά από τα ανατολικά σύνορα του χωριού.

 

Από γεωλογικής απόψεως, γύρω από την κοίτη του Ξεροπόταμου απαντώνται οι πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου που αποτελούνται από άμμους, κροκάλες και αργίλλους, ενώ στην υπόλοιπη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι), οι άργιλλοι του σχηματισμού Μονής και οι αποθέσεις του σχηματισμού των Μαμωνιών. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν προσχωσιγενή εδάφη, ασβεστούχα και εδάφη του σχηματισμού των Μαμωνιών.

 

Το χωριό δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 600 χιλιοστόμετρα.

 

Η κτηνοτροφία διεξάγεται σε περιορισμένη κλίμακα.

 

Η Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων συνδέεται οδικά στα βόρεια με το χωριό Πενταλιά (περί τα 5 χμ.) και στα δυτικά με το χωριό Αμαργέτη (περί τα 6 χμ.) και μέσω του με την πόλη της Πάφου.

 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 139
1891 157
1901 176
1911 187
1921 200
1931 222
1946 239
1960 291
1973 168
1976 172
1982 99
1992 49
2001 31
2011 209
2021 162

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image