Καραμάνοι- Καραμανιά

Τοπωνήμια σχετικά με τους Καραμάνους

Σε διάφορα μέρη της Κύπρου υπάρχουν τοπωνύμια που σχετίζονται προς «Καραμάνους». Κορφή στα βορειοδυτικά του χωριού Κοιλάνι, για παράδειγμα, ονομάζεται Καράμανος, ενώ περιοχή νοτιοδυτικά του χωριού Καταλιόντας λέγεται Καραμανίτης. Στην Καρπασία, ένα ρυάκι ονομάζεται Καράμανος. Επίσης, κορφή νοτιοδυτικά του χωριού Σαλαμιού της Πάφου ονομάζεται Καραμανίτης, ενώ στον Σύμπουλα της Αυδήμου υπάρχει τοποθεσία που λέγεται Καράμανοι. Τέλος, αξίζει ν' αναφερθεί ότι παλαιότερα αρκετοί Κύπριοι πίστευαν ότι στα αρχαιότατα χρόνια η Κύπρος ήταν ενωμένη με την Μικρά Ασία από την οποία διαχωρίστηκε, άποψη που την αναφέρει στην Ἱστορία του (Βενετία, 1788, σ. 3) και ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός, γράφοντας ότι ἦτον ἑνωμένη τῷ πάλαι μετά τῆς Συρίας κατ' άλλους, κατ' άλλους δε μέ τήν Καραμανίαν.