Κίτιον

Επιφανείς Κιτιείς της Αρχαιότητας

Image

Κατά την Αρχαιότητα η πόλη του Κιτίου ανέδειξε αρκετούς επιφανείς άνδρες που ήταν γνωστοί πολύ πέραν των ορίων της πόλης τους και της Κύπρου. Μεταξύ αυτών: Πρώτος, παγκόσμια γνωστός, υπήρξε ο Ζήνων ο Κιτιεύς, ιδρυτής και θεμελιωτής της στωικής φιλοσοφίας, που έζησε κι έδρασε στην Αθήνα. Ένας δεύτερος Ζήνων Κιτιεύς, ήταν ρήτορας και φιλόσοφος κι αναφέρεται από τον Σουίδα. Από τα έργα που έγραψε δεν σώζεται κανένα. Αναφέρεται επίσης ο Ισίγονος ο Κιτιεύς, μυθογράφος, ενώ γνωστός είναι κι ο φιλόσοφος Περσαίος ο Κιτιεύς, γιος ενός Δημητρίου, μαθητής και υπηρέτης του στωικού Ζήνωνος. Άλλος γνωστός φιλόσοφος από το Κίτιον ήταν ο Φιλόλαος ο Κιτιεύς, τον οποίο αναφέρει ως «εύγλωττο αλλά δειλό» ο Φιλόστρατος.

 

Στον τομέα των επιστημών, διάσημοι ήταν δυο γιατροί, ο Απολλώνιος ο Κιτιεύς που έγραψε ιατρική πραγματεία κατ' εντολή του βασιλιά Πτολεμαίου αλλά κι άλλα ιατρικά συγγράμματα, κι ο Απολλόδωρος ο Κιτιεύς τον οποίο αναφέρει ο Πλίνιος.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια