Ασιερον

Image

Άχυρο. Είναι τα υπόλοιπα των σιτηρών που παραμένουν στο αλώνι μετά το αλώνισμα και τη συγκομιδή του καρπού. Το άσ΄ερον χρησιμεύει ως τροφή για τα ζώα. Επίσης εχρησιμοποιείτο παλαιότερα για την κατασκευή πλιθθαρκών. Το άσιερον είναι λεπτότερο από τα κόντυλα που είναι τα πιο χοντροκομμένα στελέχη των δημητριακών. Η αποθήκευση του ασ΄έρου στο ασιερωνάριν, λέγεται ασιερόμπασμαν. Η μεταφορά του από το αλώνι γινόταν με ζώα και αμάξια. Αποθηκευόταν είτε από την πόρτα, με σάκους ή κοφίνες, είτε από την ασ΄ερότρυπαν, πάλι με σάκους ή κοφίνες. Η αποθήκευση από την ασ'ερότρυπαν επέτρεπε το γέμισμα της αποθήκης μέχρι την οροφή, αφού το άνοιγμα αυτό βρισκόταν στη στέγη.

 

Βλέπε λήμμα: Πλιθθάριν

 

Ο χώρος αποθήκευσης του ασιέρου ήταν μια κάμαρα στα αγροτικά σπίτια που λεγόταν ασιερωνάριν ή σιελωνάριν και ήταν ένα από τα απαραίτητα μέρη του πεδινού αγροτικού σπιτιού, μαζί με τον στάβλο.

 

Βλέπε λήμμα: Αρχιετεκτονική- Λαϊκή αρχιτεκτονική

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια