Άσπρον

Image

Νόμισμα της Κύπρου, τόσο κατά τον Μεσαίωνα όσο κι αργότερα, κατά την Τουρκοκρατία.

 

Ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει στο «Χρονικόν» του τα ὀνομίσματα ἂσπρα της Κύπρου. Επρόκειτο για τα κυπριακά βυζάντια, που λέγονταν επίσης και λοκοτίνια. Τα νομίσματα αυτά κόβονταν στην Κύπρο κατ' απομίμηση των βυζαντίων της Κωνσταντινούπολης (υπέρπυρα).

 

Βλέπε λήμμα: Βυζαντινά νομίσματα

 

Λέγονταν ἂσπρα εξαιτίας του ανοιχτού χρυσαφιού χρώματός τους, που οφειλόταν στην αναλογία του κράματος που χρησιμοποιείτο και που ήταν: 3.3/4 καράτια χρυσάφι, 4.1/4 καράτια χαλκός και 14 καράτια ασήμι.

 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, σε μερικά έγγραφα του μοναστηριού της Κανακαριάς (1780, 1787, 1788), ο όρος άσπρον φαίνεται ότι ισοδυναμεί με τον όρο γρόσιν, αν και ο πρώτος απαντάται συχνότερα. Το νόμισμα αυτό της οθωμανικής αυτοκρατορίας ποίκιλλε στην αξία κατά καιρούς. Κατά τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό (Ιστορία..., σ. 330), στα 1785 η αντιστοιχία γροσιών και βενετικών τζεκιν'ιών ήταν: 1 τζεκίνι = 5 γρόσια. Σύμφωνα όμως προς άλλες πληροφορίες τότε 3 άσπρα ή ακτσέ ισοδυναμούσαν με 1 παρά ή μερτίνι και 40 παράδες με 1 γρόσι.

 

Υπήρχε διαφορά οθωμανικού και αιγυπτιακού νομίσματος σε περιεκτικότητα ασημιού και χρυσαφιού.

 

Βλέπε λήμμα: Νομίσματα της Κύπρου

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια