Ασπρού ή άσπρη

Η συκιά που δίνει ποικιλίες σύκων τα οποία είναι, εξωτερικά, ανοιχτού χρώματος, σε σύγκριση με τα σκούρου χρώματος που δίνει η συκιά η οποία λέγεται μαυρού ή μαύρη. Κατ' ακολουθία, τα σύκα της συκιάς αυτής λέγονται ασπρόσυκα, αν και στο εσωτερικό τους είναι κόκκινα.