Αβδελλερό

Ο Δήμος της Αθηένου

Image

Αβδελλερό- Avdellero. Χωριό της επαρχίας Λάρνακας, 16 περίπου χμ. βορειοδυτικά της Λάρνακας και κάπου 8 χμ. Ν.Α. της Αθηένου. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 135 περίπου μέτρων και χαρακτηρίζεται από χαμηλή βροχόπτωση.

 

Mε την μεταρρύθμιση του 2022 το Αβδελλερό ενσωματώθηκε στον ευρύτερο  Δήμο Αθηένου.

 

Βλέπε λήμματα: Δήμοι- Δημαρχεία και Δήμοι- Δημαρχεία- Οι 20 Δήμοι της μεταρρύθμισης του 2022

 

Τοπογραφία- Γεωλογία

Αρκετές ακαλλιέργητες και εγκαταλειμμένες ιδιοκτησίες, τοποθετημένες πάνω στις λάβες και τις κρητίδες, οφείλονται στην ξηρασία και το σχετικά άγονο έδαφος. Στις λίγες καλλιεργούμενες εκτάσεις κυριαρχούν τα σιτηρά, ιδίως το σιτάρι και το κριθάρι.

 

Η περιοχή του χαρακτηρίζεται από λοφώδη τοπογραφία, το δε υψόμετρο στα δυτικά του οικισμού φθάνει τα 350 μέτρα (λόφος Εντεάλο).

 

Από γεωλογικής απόψεως, στη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι) και οι λάβες του Οφιολιθικού Συμπλέγματος Τροόδους. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ασβεστούχα εδάφη και φαιοχώματα.

 

Κλίμα- Καλλιέργειες

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το χωριό κυμαίνεται περί τα 320 χιλιοστόμετρα.

 

Στην περιοχή του χωριού καλλιεργούνται επίσης τα νομευτικά φυτά, οι ελιές, οι χαρουπιές και λίγες λεμονιές.

 

Εκτρέφονται επίσης πρόβατα, κατσίκες, αγελάδες και κοτόπουλα.

 

Το Αβδελλερό συνδέεται στα βορειοδυτικά με το χωριό Αθηένου (περί τα 8 χμ.), στα βορειοανατολικά με το χωριό Τρούλλοι (περί τα 5 χμ.) και στα νοτιοανατολικά με το χωριό Αραδίππου (περί τα 7 χμ.) και μέσω του με την πόλη της Λάρνακας.

 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 47 
1891 53 
1901 60 
1911 63 
1921 146 
1931 151 
1946 114 
1960 153 
1973 76 
1976 93 
1982 80 
1992 83 
2001 130 
2011 218
2021 265

 

Στα δυτικά του χωριού, σ' απόσταση δυο περίπου χμ. βρίσκονται τα ερείπια του παλιού μοναστηριού του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Κατά τον Κυριαζή (βλέπε Ν.Γ. Κυριαζή: Τά Μοναστήρια ἐν Κύπρῳ, 1950, σελ. 25) ο ναός χτίστηκε το 1726 πάνω στα θεμέλια κάποιου παλιότερου ναού. Πιθανόν το μοναστήρι να λειτούργησε μεταξύ του 15ου και 18ου αιώνα. Η Μονή Αρχαγγέλου, Μάλλουρας, όπως είναι γνωστή, είναι σήμερα ανακηρυγμένο αρχαίο μνημείο.

 

Τοπων: Αβδελλερόν ή Αβτελλερόν, τόπος (α)βδελλών. Σίμος Μενάρδος, Τοπωνυμικαί και Λαογραφικαί Μελέται, Λευκωσία, 1970

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

www.polignosi.com

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image