Αφροδίσιος επίσκοπος

Κύπριος επίσκοπος των μέσων του 4ου μ.Χ. αιώνα, σύγχρονος του αγίου Σπυρίδωνος. Το όνομά του αναφέρεται μαζί με εκείνο του αγίου Σπυρίδωνος και άλλων 10 Κυπρίων επισκόπων που προσυπέγραψαν τα πρακτικά της Συνόδου της Σαρδικής (σημερινή Σόφια), το 343 μ.Χ. Το όνομα του Αφροδισίου είναι τέταρτο στη σειρά υπογραφών των 12 Κυπρίων επισκόπων. Είναι άγνωστο ποια από τις ισάριθμες επισκοπικές έδρες κατείχε.