Άγιος Λουκάς, φράγματα

Δυο χωμάτινα φράγματα που κατασκευάστηκαν στην ενορία Αγίου Λουκά της πόλης της Αμμοχώστου.

 

Το πρώτο φράγμα είναι έργο του 1955 και έχει χωρητικότητα 455.000 μ³. Το δεύτερο είναι εμπλουτιστικό και έχει χωρητικότητα 4.545.000 μ³, είναι δε γνωστό σαν λίμνη του Αγίου Λουκά. Η κατασκευή του έγινε το 1964.