Κάδος

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Σε μεσαιωνικό χειρόγραφο (Λειμωνίδα) αναγράφεται μεταξύ των οικισμών της Καρπασίας. Επίσης, το χωριό αυτό ευρίσκεται σημειωμένο σε παλαιούς χάρτες ως Cado ή και Cados (πρβλ. χάρτη Abraham Ortelius, 1573, χάρτη Jodocus Hondius, 1606, κ.α.).

 

Σύμφωνα προς τους χάρτες αυτούς, το χωριό Κάδος (;) (ή μήπως απλώς Κάτω;) ευρισκόταν κοντά σε άλλο χωριό που επίσης δεν υφίσταται σήμερα, το χωριό Κιόνια (Chionia), στη νότια πλαγιά της οροσειράς του Πενταδάκτυλου, όχι μακριά από το γνωστό φρούριο της Καντάρας.

 

Φαίνεται ότι ο Κάδος υπήρξε ιδιωτικό φέουδο στα χρόνια της Φραγκοκρατίας. Φαίνεται, επίσης, ότι το χωριό αυτό εξακολούθησε να υφίσταται έως και την πρώτη τουλάχιστον περίοδο της Οθωμανικής κατοχής. Στη συνέχεια διαλύθηκε, για άγνωστο λόγο. Πάντως δεν υπήρξε ποτέ σημαντικός οικισμός.