Άγιος Νικόλαος, φράγμα

Εμπλουτιστικό φράγμα χωρητικότητας 1.365.000 μ³ στα δυτικά της πόλης της Αμμοχώστου. Είναι χωμάτινης κατασκευής και είναι έργο του 1964.