Αγία Μαρίνα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που σε άγνωστο χρόνο και πάντως μετά τον 15ο αιώνα, διαλύθηκε και δεν υπάρχει σήμερα. Ήταν άλλο χωριό από τα τέσσερα που υπάρχουν σήμερα. Η μόνη πληροφορία που έχουμε για το χωριό αυτό είναι ότι βρίσκεται σημειωμένο σε παλαιούς χάρτες στην επαρχία Αμμοχώστου, κάπου βόρεια του χωριού Σύγκραση. Τόσο στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius (1573) όσο και σ’ εκείνον του Jodocus Hondius (1606) καθώς και σε άλλους, το χωριό σημειώνεται ως S. Marina.