Αγιούς

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Η ονομασία είναι Άγιοι, απ’ όπου «στους Αγίους» και τελικά απλώς «Αγιούς». Ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) αναφέρει ότι μετά το 1460 ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β’ (1460-1473) προέβη σε αναδιανομή των φέουδων της Κύπρου μεταξύ των ευγενών και αξιωματούχων του. Μεταξύ των φέουδων αυτών ήταν και το φέουδο Agius ( = Αγίους > Αγιούς) που εδόθη στον ευγενή Ιάκωβο ντε Νόρες, μαζί με τα χωριά/ φέουδα Πέρα, Ανάγυια και Στρογγυλό.

 

Ο Φλώριος προσθέτει ότι τα τέσσερα αυτά φέουδα ανήκαν πιο πριν στον πατέρα του Ιακώβου ντε Νόρες, μέλος γνωστής και μεγάλης μεσαιωνικής οικογένειας της Κύπρου.

 

Δεν διευκρινίζεται και ούτε υποδηλώνεται πουθενά κατά πόσον το χωριό/ φέουδο Αγιούς ήταν ένα εκ των δύο σημερινών χωριών Άγιοι Τρεμιθιάς και Άγιοι Βαβατσινιάς ή ακόμη το χωριό Αγυιά της επαρχίας Λευκωσίας. Το πιθανότερο είναι ότι επρόκειτο για χωριό που διαλύθηκε και χάθηκε. Πάντως υφίσταται και τοπωνύμιο Άγιος (χωρίς όνομα αγίου) σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και συγκεκριμένα στις επαρχίες Πάφου (κοντά στον Άγιο Νικόλαο), Λευκωσίας (κοντά στη Βυζακιά και κοντά στο Ποτάμι) και Κερύνειας (κοντά στον Κορμακίτη).