Αλεύκα

Image

Αλεύγα- Alevga. Χωριό της επαρχίας Λευκωσίας στην περιφέρεια της Τηλλυρίας, 380 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Βρίσκεται κοντά στα διοικητικά σύνορα Λευκωσίας -Πάφου και απέχει περί τα 3 χμ. από τον Παχύαμμο.

 

Το χωριό, τοποθετημένο πάνω σε διαβάσες και λάβες του πυριγενούς συμπλέγματος Τροόδους, δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 500 χιλιοστόμετρα. Χαρακτηρίζεται από ένα τραχύ ορεινό τοπίο, αρκετά διαμελισμένο από μικρούς και μεγάλους, χειμάρρους με Ν.- Β. διεύθυνση. Οι δυτικές προεκτάσεις του δάσους Πάφου βρίσκονται κοντά στο χωριό. Το βουνίσιο ανάγλυφο επηρέασε και το οδικό δίκτυο, που είναι μαιανδρικό και ακολουθεί κοιλάδες και βουνοπλαγιές. Στα βόρεια συνδέεται με χωματόδρομο τόσο με τα Κόκκινα όσο και με τον Παχύαμμο. Στα νότια ο χωματόδρομος συνδέεται με άλλους δασικούς δρόμους.

 

Αρκετή από την έκταση του χωριού είναι ακαλλιέργητη, ενώ άλλη χαρακτηρίζεται από θαμνώδη χαμηλή βλάστηση. Σχετικά ανεπτυγμένη πριν από την εισβολή ήταν η κτηνοτροφία. Στα παλιά χρόνια στο χωριό εκαλλιεργείτο σε πολύ μικρή έκταση και το αμπέλι.

 

Η Αλεύκα με τα γειτονικά τουρκοκυπριακά χωριά Σελλάδιν τ' Άππη, Άγιο Γεωργούδι, Άγιος Θεόδωρος και Κόκκινα αποτελούν ένα συμπαγές τουρκοκυπριακό σύμπλεγμα χωριών στη δυτική Τηλλυρία. Τον Αύγουστο του 1964 οι κάτοικοι του χωριού καθώς κι εκείνοι άλλων γειτονικών, μετακινήθηκαν στα Κόκκινα (βλέπε: R. Patrick: Political Geography and the Cyprus Conflict 1963-1971, σ. 275).

 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881
1891 60 
1901 68 
1911 86 
1921 58 
1931 61 
1946 100 
1960 123 
1973 153 

 

Τοπων: Κατά τον Σίμο Μενάρδο (Τοπωνυμικόν της Κύπρου, 1906), το χωριό Αλεύκα (τα), ονομαζόταν Κότσ'ιν' αλεύκα =Κόκκινα αλεύρια (αλεύκα = αλεύρια) γιατί το σιδηρούχο έδαφός του, ιδίως μετά από βροχή, γίνεται κόκκινο. Πρβλ. και το γειτονικό χωριό Κόκκινα. Μια άλλη άποψη αναφέρει ότι η αρχική ονομασία του χωριού ίσως ήταν Λευκά(τα), κατ’ αντίθεση προς το γειτονικό χωριό Κόκκινα(πρβλ. και ονομασία του χωριού Ασπρογιά= άσπρη γη, ονομασία ακρωτηρίου Άσπρο κλπ. )

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image