Αγριοσυκιά

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που διαλύθηκε σε άγνωστο χρόνο και από άγνωστη αιτία και δεν υπάρχει σήμερα. Είναι επίσης άγνωστο σε ποια περιοχή της Κύπρου βρισκόταν. Πάντως κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας υπήρξε φέουδο. Ο οικισμός μνημονεύεται ως φέουδο από τον ιστορικό Φλώριο Βουστρώνιο (16ος αιώνας).

           

Κατά τον Φλώριο, όταν μετά την άνοδό του στο θρόνο της Κύπρου το 1460 ο βασιλιάς Ιάκωβος Β’ προέβη σε αναθεώρηση και αναδιανομή των φεούδων μεταξύ των ευγενών και αξιωματούχων του βασιλείου, το χωριό που αναφέρεται ως Αγριοσυκιά (Agriosichia) εδόθη στον τυχοδιώκτη υποστηρικτή του Ρίτζο ντι Μαρίνο, που υπηρετούσε τότε ως διοικητής της Αμμοχώστου. Ο ντι Μαρίνο πήρε μαζί με την Αγριοσυκιά και άλλα τρία χωριά.