Βάλα

Image

Στην Ελλάδα λέγεται βάλη. Μικρός όρμος, συνήθως στενός που εισχωρεί αρκετά βαθιά στη ξηρά, κατάλληλος για ψάρεμα.  Η λέξη ίσως προέρχεται από την ομηρική βηλός ή την αττική βαλός.