Βαλέτας Γιώργος

Image

Ελλαδίτης φιλόλογος, μελετητής και εκδότης έργων της νεοελληνικής και παλαιότερης πεζογραφίας. Γεννήθηκε στη Λέσβο το 1907 και πέθανε το 1989. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και για πολλά χρόνια εργάστηκε στη μέση εκπαίδευση. Είναι από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους μελετητές της νεοελληνικής γραμματείας, τμήμα της οποίας θεωρεί και την κυπριακή λογοτεχνία. Διατηρούσε πολύχρονους και συνεχείς δεσμούς με την Κύπρο, την οποία εξάλλου επεσκέφθη πολλές φορές. Το 1938 η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε εκτενή μελέτη του για το έργο και τη ζωή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το μεγαλύτερο μέρος της πνευματικής  του προσφοράς είναι η έκδοση των Απάντων πολλών Νεοελλήνων συγγραφέων, στην πολύτομη σειρά Νεοελληνική Βιβλιοθήκη.

 

Στον τομέα της έκδοσης παλαιών κειμένων, ο Βαλέτας έδωσε αρκετές εργασίες σε πολλούς τόμους. Δυο από τις εργασίες του αυτές σχετίζονται άμεσα με την Κύπρο γιατί αφορούν η μια την έκδοση του έργου του Κυπρίου Νεόφυτου Ροδινού και η δεύτερη την Κυπριακή Δημοτική Πεζογραφία (1979). Εκτεταμένη κάλυψη του θέματος της κυπριακής δημοτικής πεζογραφίας, και ιδιαίτερα της μεσαιωνικής, έγινε από τον Βαλέτα και στο έργο του Ανθολογία Δημοτικής Πεζογραφίας (3 τόμοι, Αθήνα, 1947-49).

 

Ο Βαλέτας εξέδιδε επίσης, από το 1971, το διμηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό Αιολικά Γράμματα, μέσω του οποίου διατηρούσε επίσης δεσμούς με την πνευματική Κύπρο.